صفحه اصلي
خريد از سايت
روشهاي پخت برنج
ارتباط با ما
 
 

 

 

 
 
 

 

خريد از سايت شامل 10% تخفيف و ارسال آن رايگان مي باشد

برنج پنج کيلو

قيمت مصرف کننده يک کيسه پنج کيلو :        تومان

قيمت خريد از سايت با 10% تخفيف :          تومان

برنج ده کيلو

قيمت مصرف کننده يک کيسه ده کيلو :         تومان

قيمت خريد از سايت با 10% تخفيف :          تومان

روش خريد
 

شما مي توانيد با ارسال حواله به حساب جاري 0100556452003

 بانک ملي سيبا بنام سيد اسماعيل يزدان پناه و پر نمودن فرم زير اقدام به خريد برنج نمائيد.

لطفا توجه کنيد حداقل مقدار خريد برنج 40 کيلو مي باشد.

( حداقل خريد ، 8 کيسه پنج کيلو  و يا 4 کيسه ده کيلو )

 


لطفا کليه موارد را پر نمائيد.

* نام
* نام خانوادگي
* آدرس کامل
* شهر
* کدپستي
* تلفن تماس
  ايميل
* شماره حواله
* تاريخ ارسال حواله
* مبلغ حواله
* نوع بسته بندي پنج کيلو            ده کيلو 
* تعداد کيسه
   
   


 
صفحه اصلي      خريد از سايت       روشهاي پخت برنج       ارتباط با ما